Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at ignorere eller lukke denne boks accepterer du.
Søg efter produkt...|Indtast søgeord og tast enter...
 

Persondatapolitik:

Ved benyttelse af sbsport.dk og kundeklubben ved Sportigan i Bogense accepterer du i henhold til denne datapolitik, at vi behandler dine personoplysninger.
Vi respekterer 100% ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger som angives på hjemmesiden samt til vores kundeklub. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger hensigtsmæssigt og at behandle dine personoplysninger forsvarligt.

Dataansvarlig:

Navn og kontaktoplysninger:

 • Sportigan Bogense, V. Søren Nissen
 • Adelgade 103
 • 5400 Bogense
 • CVR: 25896270
 • sbsport.dk
 • bogense@sportigan.dk

Personlige oplysninger:

Af personlige oplysninger gælder alle de oplysninger der kan bruges til at identificere en person, herunder bl.a. fornavn og efternavn, køn, adresse, email, alder mv., samt yderligere oplysninger uanset om det er vedrørerende personlige forhold, arbejde eller lign.

Formålet med behandling af persondata:

Vi behandler persondata i forbindelse med at indgå og gennemføre ordrer og aftaler samt efterfølgende fakturering og en eventuelt rykkerprocedure ved manglende betaling.

Forskellige typer af personoplysninger:

Du kan altid tilgå vores hjemmeside uden at angive dine personoplysninger. Dog har vi brug for visse oplysninger for at kunne handle med dig, levere vores nyhedsbrev og andre tilbud samt særlige medlemsfordele.

Dine personoplysninger vedrører bl.a.:

Navn og efternavn, køn, adresse, e-mail, telefonnummer, arbejde, ordrer og faktura, eventuelle rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer og morarenter, eventuel inkassobehandling. Endvidere er oplysninger om størrelse i forbindelse med tøj og sko mv., omfattet.

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger på et legitimt grundlag. Herunder hvis det er;

– Nødvendigt for opfyldelse af en gensidig kontrakt, hvori du er part.

– Nødvendigt af retlige forpligtelser, f.eks. i forbindelse med bogføring og revision.

– Nødvendigt for at levere vores nyhedsbrev og fremsende særlige tilbud.

Dette sker altid på baggrund af et udtrykkeligt samtykke.

 

Overdragelse af personoplysninger:

Oplysninger angivet på sbsport.dk eller ved Sportigan Bogenses kundeklub overdrages udelukkende til:

– Vores interne afdeling

– Betroede tredjemænd som leverer dine ordrer

Derudover videregives dine personoplysninger kun til misbrugsregistre herunder RKI, i overensstemmelse med gældende lov, såfremt der udøves svindel eller misbrug over for virksomheden.

COOKIES

Når du besøger sbsport.dk accepterer du at der ved dit besøg bliver indsamlet data omkring din adfærd via cookies. Med cookies har jeg muligheden for at optimere mit website ud fra dine behov og ønsker.

Sbsport.dk gør brug af Google Analytics som indsamler data omkring dit besøg og sender det til Google.

Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Læs mere her.

4. Formål med cookies på vores website

At gemme dine indstillinger, måling af trafik og statistik samt målretning og frekvensstyring af annoncering.

5. Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter:

Google Analytics

Du kan fravælge brugen af cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

7. Udvidede oplysninger efter 25. maj 2018

Efter indførelsen af GDPR (Persondataforordningen) udvides regler & betingelser. 

Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med din registrering hos sbsport.dk har du indtastet en personoplysninger, herunder

 • Dit navn (fornavn og eller efternavn)
 • Din e-mailadresse

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af aftalen.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine registrering hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på bogense@sportigan.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine oplysninger (MailChimp) og til statistik samt markedsføring (Google, Facebook & Bing). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

 • Sportigan Bogense, V. Søren Nissen
 • Adelgade 103
 • 5400 Bogense
 • CVR: 25896270
 • sbsport.dk
 • bogense@sportigan.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail. Har du problemer med at få teknikken til at virke, kan du altid blot besvare nyhedsbrevet eller sende en mail til mail@antonhoelstad.dk, med dit ønske om at blive slettet.

Hvis du ønsker at klage over Sportigan Bogenses behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon +45 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine cookies herunder, samt ændre eller tilbagekalde dit samtykke:

Opbevaring og sletning af data:

Dine personoplysninger opbevares kun når det er nødvendigt i forhold til formålet.

Som udgangspunkt vil dine personoplysninger i henhold til bogføringsloven, opbevares i vores register i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører. Ligeså snart oplysningerne er uden relevans og forpligtelsen til at opbevare er ophørt, fjernes de fra registeret.

Dine personlige oplysninger vil blive slettet såfremt samtykke trækkes tilbage eller der anmodes herom, f.eks. i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve.

Adgang til dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du disse tilsendt, kan du sende en mail til bogense@sportigan.dk

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores interne retningslinjer, hvorunder der stilles krav til autorisation, adgang og logning.

Vi træner løbende vores medarbejdere, så dine personlige data behandles på bedste og sikreste måde.

Dine rettigheder:

Efter databeskyttelsesforordningens ikrafttræden d. 25 maj 2018, har du rettigheder i forbindelse med hvordan vi skal behandle dine personlige oplysninger.

Såfremt du vil anvende disse rettigheder, bedes du kontakte os på bogense@sportigan.dk

Indsigtsret:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi er i besiddelse af om dig og hvordan vi behandler dem.

Rettelse:

Du har ret til at få rettet oplysninger om dig selv, herunder opdateret eller rettet urigtige oplysninger.

Ret til sletning:

Hvis der er tale om særlige tilfælde, kan du få slettet oplysninger om dig forud for indtrædelsen af vores almindelige sletningsfrist.

Ret til begrænsning af behandling:

I visse tilfælde har du ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis dette er tilfældet, må vi kun behandle sine oplysninger, med undtagelse af opbevaring, med dit samtykke eller i forbindelse med at fastlægge et retskrav, gøre dette gældende eller for at forsvare eller beskytte personer og/eller samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette kan også ske i forbindelse med direkte markedsføring.

Dataportabilitet:

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personlige oplysninger i et format der er struktureret, almindeligt anvendt og læsbart af maskine og til at få overført disse fra en dataansvarlig og videre til en anden udbyder.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet:

Du kan indgive klage til Datatilsynet, såfremt der er utilfredshed med den måde vi behandler dine personlige oplysninger på. Datasynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk